210 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án và lý giải chi tiết cụ thể được những Giáo viên số 1 biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học kinh nghiệm giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm để đạt điểm cao trong bài thi môn Tin học lớp 8 .

210 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Câu 1: Chương trình máy tính được theo các bước:

   A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

B. Dịch chương trình thành ngôn từ máy
C. Viết chương trình bằng ngôn từ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn từ máy
D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính
Hiển thị đáp án
Chương trình máy tính được tạo ra gồm :
+ Bước 1 : Viết chương trình bằng ngôn từ lập trình
+ Bước 2 : Dịch chương trình thành ngôn từ máy

   Đáp án: C

Câu 2: Tại sao cần viết chương trình?

A. viết chương trình giúp con người
B. điều khiển và tinh chỉnh máy tính
C. một cách đơn thuần và hiệu suất cao hơn
D. Cả A, B và C
Hiển thị đáp án
Viết chương trình là hướng dẫn máy tính triển khai những việc làm hay giải một bài toán đơn cử. Viết chương trình giúp con người tinh chỉnh và điều khiển máy tính đơn thuần và hiệu suất cao hơn .

   Đáp án: D

Câu 3: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

A. trải qua một từ khóa
B. trải qua những tên
C. trải qua những lệnh
D. trải qua một hằng
Hiển thị đáp án
Con người hướng dẫn cho máy tính thực thi việc làm trải qua những lệnh. Máy tính sẽ lần lượt triển khai những lệnh đó từ trên xuống dưới .

   Đáp án: C

Câu 4: Viết chương trình là:

A. hướng dẫn máy tính
B. thực thi những việc làm
C. hay giải một bài toán đơn cử
D. Cả A, B và C
Hiển thị đáp án
Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực thi những việc làm hay giải một bài toán đơn cử. Viết chương trình giúp con người điều khiển và tinh chỉnh máy tính đơn thuần và hiệu suất cao hơn .

   Đáp án: D

Câu 5: Theo em hiểu viết chương trình là :

A. Tạo ra những câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó
B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình
C. Viết ra những câu lệnh mà em đã được học
D. Tạo ra những câu lệnh để điều khiển và tinh chỉnh Robot
Hiển thị đáp án
Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực thi những việc làm hay giải một bài toán đơn cử, trải qua những câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó để máy tính hiểu và thực thi được .

   Đáp án: A

Câu 6: Ngôn ngữ lập trình là:

A. ngôn từ dùng để viết một chương trình máy tính
B. ngôn từ dùng để viết những chương trình máy tính
C. những dãy bit ( dãy những số chỉ gồm 0 và 1 )
D. chương trình dịch
Hiển thị đáp án
Ngôn ngữ lập trình là ngôn từ dùng để viết những chương trình máy tính giúp máy tính hiểu và thực thi .

   Đáp án: B

Câu 7: Môi trường lập trình gồm:

A. chương trình soạn thảo
B. chương trình dịch
C. những công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi …
D. Cả A, B và C
Hiển thị đáp án
Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với những công cụ tìm kiếm, sửa lỗi và triển khai chương trình thường được tích hợp vào 1 ứng dụng, được gọi là thiên nhiên và môi trường lập trình .

   Đáp án: D

Câu 8: Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:

A. Ngôn ngữ lập trình
B. Ngôn ngữ máy
C. Ngôn ngữ tự nhiên
D. Ngôn ngữ tiếng Việt
Hiển thị đáp án
ngôn từ lập trình là ngôn từ dùng để viết những chương trình máy tính. Nó sửa chữa thay thế cho ngôn ngữ máy và thường là những từ có nghĩa, dễ nhớ nên thân thiện với con người hơn .

   Đáp án: A

Câu 9: Chương trình dịch dùng để:

A. Dịch từ ngôn từ lập trình sang ngôn từ máy
B. Dịch từ ngôn từ lập trình sang ngôn từ tự nhiên
C. Dịch từ ngôn từ máy sang ngôn từ lập trình
D. Dịch từ ngôn từ máy sang ngôn từ tự nhiên
Hiển thị đáp án
Chương trình dịch giúp người lập trình hoàn toàn có thể lập trình trên một ngôn từ lập trình và chuyển nó sang ngôn từ máy giúp máy tính hiểu và thực thi được nhu yếu người lập trình .

   Đáp án: A

Câu 10: Ngôn ngữ lập máy là:

A. ngôn từ dùng để viết một chương trình máy tính
B. ngôn từ dùng để viết những chương trình máy tính
C. những câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0
D. chương trình dịch
Hiển thị đáp án
ngôn ngữ máy là những câu lệnh được tạo nên từ hai số 1 và 0 .

   Đáp án: C

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2 (có đáp án): Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 1: Ngôn ngữ lập trình gồm:

A. tập hợp những kí hiệu và quy tắc viết những lệnh
B. tạo thành một chương trình hoàn hảo
C. và thực thi được trên máy tính
D. Cả A, B và C
Hiển thị đáp án
Ngôn ngữ lập trình là tập hợp những kí hiệu và quy tắc dùng để viết những lệnhtạo thành một chương trình hoàn hảo và thực thi được trên máy tính .

   Đáp án: D

Câu 2: Từ khóa dùng để khai báo là:

A. Program, Uses
B. Program, Begin, End
C. Programe, Use
D. Begin, End
Hiển thị đáp án
+ Program : là từ khóa khai báo tên chương trình .
+ Uses : từ khóa khai báo thư viện .

   Đáp án: A

Câu 3:Trong ngôn ngữ lập trình, từ khóa và tên:

A. Có ý nghĩa như nhau
B. Người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn từ lập trình đó
C. Có thể trùng nhau
D. Các câu trên đều đúng
Hiển thị đáp án
Trong ngôn từ lập trình khi sử dụng từ khóa và tên, người lập trình phải tuân theo qui tắc của ngôn từ lập trình đó .

210 cau hoi trac nghiem tin hoc lop 8 co dap an

   Đáp án: B

Câu 4: Để dễ sử dụng, em nên đặt tên chương trình :

A. ngắn gọn
B. dễ hiểu
C. dễ nhớ
D. A, B và C
Hiển thị đáp án
Để dễ sử dụng, nên đặt tên chương trình ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tên phải đặt theo quy tắc đặt tên của ngôn từ lập trình .

   Đáp án: D

Câu 5:Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hiển thị đáp án
Gồm 2 phần :
– Phần khai báo : khai báo tên chương trình, khai báo những thư viện, khai báo hằng, biến .
– Phần thân : chứa những câu lệnh để máy tính cần triển khai, đây là phần bắt buộc phải có .

    Đáp án: B

Câu 6:Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để :

A. Khai báo tên chương trình
B. Khai báo những thư viện
C. Khai báo tên chương trình và khai báo những thư viện
D. Khai báo từ khóa
Hiển thị đáp án
Phần khai báo gồm những câu lệnh dùng khai báo tên chương trình, khai báo những thư viện, khai báo hằng, biến .

   Đáp án: C

Câu 7:Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím:

A. Alt + F9
B. Ctrl + F9
C. Shift + F9
D. Alt + F2
Hiển thị đáp án

Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9. Để biên dịch để kiểm tra lỗi chương trình nhấn tổ hợp phím Alt+F9.

 Đáp án: B

Câu 8:Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là:

A. là những từ dành riêng
B. cho một mục tiêu sử dụng nhất định
C. cho những mục tiêu sử dụng nhất định
D. A và B
Hiển thị đáp án

Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng những từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác. Ví dụ trong NNLT Pascal : Program, Uses, Begin, Writeln … là những từ khóa .

   Đáp án: D

Câu 9:Tên chương trình do ai đặt?

A. học viên
B. sinh viên
C. người lập trình
D. A và B
Hiển thị đáp án
Tên chương trình do người lập trình đặt, phải tuân thủ theo những quy tắc của ngôn từ lập trình cũng như của chương trình dịch và thỏa mãn nhu cầu :
+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
+ Tên không được trùng với những từ khóa
+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ .

   Đáp án: C

Câu 10:Cách đặt tên nào sau đây không đúng ?

A. Tugiac
B. CHUNHAT
C. End
D. a_b_c
Hiển thị đáp án

Quy tắc dặt tên :
+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
+ Tên không được trùng với những từ khóa
+ Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ .
→ End trùng với từu khóa trong ngôn từ lập trình .

   Đáp án: C

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 3 (có đáp án): Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 1:Câu lệnh Writeln(‘y=’, 15 div 4 +5); sẽ in ra kết quả:

A. 8
B. y = 8
C. y = 3
D. 20
Hiển thị đáp án
trong câu lệnh Write / Writeln những nội dung trong dấu nháy đơn sẽ được in ra màn hình hiển thị. Theo sau dấu phẩy là giá trị được đo lường và thống kê của phép toán 15 div 4 + 5 = 3 + 5 = 8

   Đáp án: B

Câu 2:Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ……..

A. 0 đến 127
B. – 215 đến 215 – 1
C. 0 đến 255
D. – 100000 đến 100000
Hiển thị đáp án
Phạm vi giá trị của kiểu integer Từ – 215 ( = – 32768 ) đến 215 – 1 ( = 32767 ) .

   Đáp án: B

Câu 3:Chọn phép toán sai trong các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây:

A. x ≥ ( m + 5 ) / ( 2 ∗ a ) x ≥ ( m + 5 ) / ( 2 ∗ a )
B. x > = ( m + 5 ) / ( 2 ∗ a ) x > = ( m + 5 ) / ( 2 ∗ a )
C. x > = ( m + 5 ) / 2 ∗ ax > = ( m + 5 ) / 2 ∗ a
D. Tất cả những phép toán trên
Hiển thị đáp án
Trong ngôn từ lập trình ( NNLT ) Pascal :
+ chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn ( ) để viết những biểu thức số học .
+ Các phép toán +, -, x, :, trong toán học sẽ được quy đổi thành +, -, *, /, trong NNLT Pascal .
+ Các phép so sánh ≥, ≤, ≠, >, <, trong toán học sẽ được quy đổi thành > và equals, < và equals, < >, >, <, trong NNLT Pascal .

   Đáp án: D

Câu 4:Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A. var tb : real ;
B. 4 hs : integer ;
C. Const x : real ;
D. Var r = 30 ;
Hiển thị đáp án

   Cấu trúc khai báo biến có dạng : var : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó list biến được cách nhau bởi dấu phẩy .

   Đáp án: A

Câu 5:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?

A. Byte
B. Longint
C. Word
D. Integer
Hiển thị đáp án
+ Byte có miền giá trị từ 0 đến 255 .
+ Integer có miền giá trị từ – 32768 đến 32767
+ Word có miền giá trị từ 0 đến 65535
+ Longint có miền giá trị từ – 2147483648 đến 2147483647

   Đáp án: B

Câu 6: Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

A. Char
B. LongInt
C. Integer
D. Word
Hiển thị đáp án
Các số – 5, 100, 15, 20 là những số nguyên → kiểu tài liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị – 5 → chỉ hoàn toàn có thể là kiểu integer, longint ( vì chứa giá trị âm ). Vì những giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu tài liệu tương thích với biến x là integer ( longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn ) .

   Đáp án: C

Câu 7:Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

A. Var X, Y : byte ;
B. Var X, Y : real ;
C. Var X : real ; Y : byte ;
D. Var X : byte ; Y : real ;
Hiển thị đáp án
Các giá trị 1 ; 100 ; 150 ; 200 là những số nguyên → kiểu tài liệu của X là byte ,
Các giá trị 1 ; 0.2 ; 0.3 ; 10.99 là những số thực → kiểu tài liệu của Y là real .

   Đáp án: D

Câu 8:Câu lệnh Writeln(’15*4-30+12=’,15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

A. 15 * 4-30 + 12
B. 42
C. 15 * 4-30 + 12 = 42
D. = 42
Hiển thị đáp án
Kết quả in ra màn hình hiển thị là : 15 * 4-30 + 12 = 42 ( trong câu lệnh Write / Writeln những nội dung trong dấu nháy đơn sẽ được in ra màn hình hiển thị. Theo sau dấu phẩy là giá trị được giám sát của biểu thức 15 * 4-30 + 12 là 42 )

   Đáp án: C

210 cau hoi trac nghiem tin hoc lop 8 co dap an

Câu 9:Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

A. 14/5 = 2 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4 ;
B. 14/5 = 2.8 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4 ;
C. 14/5 = 2.8 ; 14 div 5 = 4 ; 14 mod 5 = 2
D. 14/5 = 3 ; 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4
Hiển thị đáp án
+ Div là phép chia lấy phần nguyên
+ Mod là phép chia lấy phần dư
Mà 14 : 5 = 2 dư 4 → 14 div 5 = 2 ; 14 mod 5 = 4 ;

   Đáp án: B

Câu 10: Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

A. { 3 * a + [ 4 * c – 7 * ( a + 2 * c ) ] – 5 * b }
B. a * x * x – b * x + 7 a : 5
C. ( 10 * a + 2 * b ) / ( a * b )
D. – b : ( 2 * a * c )
Hiển thị đáp án
Trong ngôn từ lập trình ( NNLT ) Pascal chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn ( ) để viết những biểu thức số học. Các phép toán +, -, x, : trong toán học sẽ được chuyển dổi thành +, -, *, / trong NNLT Pascal .

   Đáp án: C

………………………………
………………………………
………………………………
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Nguồn: https://casinovn88.com/

Viết một bình luận